مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمود
نام خانوادگی:شریفی اقدم
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم حدیث

زندگی نامه

محمود شریفی اقدم در شریف آباد قزوین متولد شد، او دروس ابتدایی در همانجا خواند وسپس وارد حوزه علمیه قزوین شد، پس از خواندن جامع المقدمات در سال 1346 عازم حوزه علمیه قم شد، سال اول را درمدرسه علمیه مرحوم آیت الله گلپایگانی (ره) بود و سیوطی را همانجا  خواند، در همان سال وارد مدرسه منتظریه (حقانی) شد و سطح را در آنجا تمام کرد و درس خارج فقه و اصول رادر محضر اساتیدی چون حضرات آیات: مرحوم احمدی میانجی، محمدی گیلانی، شهید آیت الله قدوسی، شهید مفتح، جنتی، صانعی، آذری قمی، مؤمن، مصباح و راستی ادامه داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با دعوت شهید آیت الله قدوسی (ره) به مدرسه رفاه و سپس به دادسرای انقلاب اسلامی مرکز رفته و به عنوان دادیار انقلاب مشغول خدمت شد. سپس به عنوان دادستان انقلاب اسلامی گنبد منصوب شد، پس از حدود دو سال  دوباره به تهران آمده و مسؤلیت گزینش دادستانی محل را پذیرفت، آنگاه به دعوت آیت الله جنتی وارد سازمان تبلیغات اسلامی شد، ابتدا به عنوان معاون فرهنگی آن سازمان مشغول کار شد و سپس در سال 1369 به قم منتقل شد و پس ازتاسیس پژوهشکده باقرالعلوم (ع) توسط ایشان وتعدادی از فضلاء مسئوولیت آن مرکز را پذیرفت، ایشان هم اکنون مشغول پژوهش در حدیث وامور فرهنگی هستند.